Omwonenden

 

Waarom biobased agriculture in Buggenum?

Zevenellen levert op vertrouwde en veilige wijze een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van onze regio. Biomassa wordt de komende jaren steeds belangrijker in onze lokale economie. Dit heeft verschillende redenen. Voor de regio is het belangrijkste het verminderen van broeikasgassen, onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, energiezekerheid, werkgelegenheid en innovatie. De regio profiteert dus direct van het industriepark Zevenellen Biobased Agriculture.

 

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg


Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg is eigenaar van een deel van de grond op Zevenellen. Deze grond zal niet verkocht maar verpacht worden. Dit heeft als voordeel dat de regie bij één partij blijft. Hiermee wordt gewaarborgd dat niet iedere partij zich er kan vestigen of zijn grond kan doorverkopen aan partijen die niet binnen het biobased gedachtegoed passen.
Hierdoor is het ook helder wie het aanspreekpunt en informatiepunt is, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg.

Gemeente Leudal is aandeelhouder van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg. Dit geeft aan dat ook de belangen van de omwonenden worden meegenomen in de ontwikkeling van Zevenellen.
Het is bijvoorbeeld de intentie om het bedrijvenpark een groen karakter te geven. Dus niet alleen door de focus op agri- en foodbedrijven te leggen, maar ook door het inrichten van het landschap en de biobased teelt van gewassen zoals bijvoorbeeld olifantengras.

 

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF