Ondernemen op Zevenellen, the centre of Biobased Agriculture

Op Zevenellen, the centre of Biobased Agriculture komt uw ambitie tot groei!
Hét industriepark in Midden-Limburg waar op een verantwoorde en veilige manier duurzame grondstoffen en energie worden geproduceerd en waar valorisatie plaatsvindt van kennis en innovaties op het gebied van biobased agriculture.          

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg gaat de grond in erfpacht uitgeven, zodat de focus van biobased agriculture zowel nu als in de toekomst gewaarborgd is.
Verkaveling is in principe flexibel. Op deze manier kan er rekening worden gehouden met de ruimtebehoefte die de ondernemer heeft.

Zevenellen Biobased Agriculture in de pers

De ontwikkeling van het Zevenellen Biobased Agriculture terrein blijft niet onopgemerkt.

Begin oktober 2016
Vakblad het Bedrijventerrein, De regelgeving en bestuurlijke daadkracht rondom Zevenellen

Nieuwe Oogst, Volop agrarische kansen op Zevenellen, 6 mei 2017