Waarom Zevenellen Biobased Agriculture

Op Zevenellen Biobased Agriculture, een unieke locatie in het buitengebied van de gemeente Leudal, wordt een industriepark gerealiseerd ter grootte van ca. 38 hectare.
Dit industriepark biedt ruimte aan bedrijfsactiviteiten in de milieucategorieën 3.2 en 4.2. In het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Haelen” en in het "zonebeheerplan" is hier meer informatie over te vinden.

Doordat de grond in erfpacht wordt uitgegeven, is een grote investering in de grond voor ondernemers niet noodzakelijk. Verkaveling is in principe flexibel, waardoor zo veel mogelijk met de ruimtebehoefte van de ondernemer rekening gehouden kan worden.

Er zijn nauwelijks andere locaties in Nederland waar dit type industrie mogelijk is. Zevenellen Biobases Agriculture is het eerste industriepark dat zich focust op Biobased Agriculture en daarmee met recht uniek te noemen.

De bereikbaarheid van het terrein is goed, zowel over de weg als via het water. Denk hierbij aan de ontsluitingen via de Maas en het wegennet A2, A73 en N273. Dankzij de in het verleden op het terrein aanwezige elektriciteitscentrale is er ook goede infrastructuur aanwezig voor het transport van gas en elektra.
Ook strategisch is er sprake van een gunstige ligging van het terrein: centraal gelegen vormt Zevenellen een verbinding tussen Brainport, Greenport, Euregio en Chemelot.

De agrisector is relatief groot in de regio Midden-Limburg en tevens van groot belang voor de regionale economie. Door de Biobased Agriculture ontwikkelingen op industriepark Zevenellen, wordt derhalve tevens bijgedragen aan de economische ontwikkelingen van de gehele regio.

Ondernemers worden ondersteund door Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, een deskundige organisatie die meedenkt, faciliteert en partijen verbindt.