Nieuws

Op dit moment is Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg in gesprek met verschillende partijen om zich te vestigen op Zevenellen Biobased Agriculture. Wanneer er een vergunning word aangevraagd wordt dit uiteraard bekend gemaakt via de website van de gemeente Leudal.
Onderstaand zijn zowel vergunning aanvragen als andere nieuwsberichten over Zevenellen Biobased Agriculture te lezen. 

Biobased Agriculture 2.0 komt tot bloei op Zevenellen

Bij ‘reguliere’ Biobased Agriculture denken we voornamelijk aan het gebruik van groene grondstoffen. Je kunt dan denken aan grondstoffen afkomstig van beheerste teelt, bijproduct van intensieve agrarische activiteit of zelfs reststroom van een verwerkingsproces. Maar in onze ogen heeft Biobased Agriculuture veel meer te bieden. We gaan het laten zien op Zevenellen.  
Lees meer >

Koelwaterafvoerkanalen aangekocht 

OML Zevenellen B.V. heeft begin 2017 de voormalige koelwaterafvoerkanalen van NUON Power Buggenum B.V. gekocht. Twee kanalen bevinden zich ten zuiden van de spoorlijn. OML wil deze koelwaterafvoerkanalen inzetten voor infiltratie/buffervoorziening voor Zevenellen, the centre of Biobased Agriculture. Bij de aankoop diende het kanaal ten noorden van de spoorlijn ook te worden verworven. Dit kanaal wil OML inzetten voor natuurontwikkeling of andere ontwikkelingen die de omgeving ondersteunen, eventueel in combinatie met de dijkverzwaring door Waterschap Limburg.
Lees meer >

Eerste resultaten bodemonderzoek 

Begin februari is GEONIUS gestart met een bodemonderzoek, waar inmiddels de eerste resultaten van bekend zijn. Mario Jetten, projectmanager OML, licht de resultaten toe. “GEONIUS heeft de grond milieu- en civieltechnisch onderzocht op toepasbaarheid. Zij hebben gekeken naar de mate van vervuiling en de geschiktheid voor bouwen.”
Lees meer >

MER-aanmeldnotitie van het mestbe-/verwerkingsinitiatief op de agenda van de commissie Fysiek (gemeente Leudal) van 16 mei 2017

Op basis van deze aanmeldingsnotitie moet beoordeeld worden of er een milieueffectrapportage moet worden gemaakt voorafgaande aan de nog te verlenen milieuvergunning. Burgemeester en wethouders hebben op 25 april 2017 besloten dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is omdat bij toetsing is gebleken dat belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ontbreken.  
Lees meer >

Opslagtanks in de toekomst niet meer gezichtsbepalend voor Buggenum

U heeft ze vast wel eens gezien. De twee oude opslagtanks op het terrein Zevenellen Biobased Agriculture. De gezichtsbepalende kolossen, beeldbepalend voor de omgeving. Zoals u wellicht weet, wijken de tanks voor de toekomstige plannen met Zevenellen Biobased Agriculture. OML bekijkt nu wat te doen met deze tanks. Arnold Cox, adjunct directeur, vertelt: “Er zijn wat ons betreft nu twee opties: de tanks verhuizen naar een ander deel van Zevenellen of slopen en het materiaal hergebruiken voor bijvoorbeeld een kunstwerk of anderszins de materialen hergebruiken. Dat de opslagtanks in de toekomst niet meer zichtbepalend voor Buggenum zullen zijn is wel ons voornemen. De termijn en het nieuwe perspectief voor de beide opslagtanks is afhankelijk van de ontwikkelingen op het terrein van Zevenellen Biobased Agriculture ”
Lees meer >

Voortgang bouwrijp maken van terrein Zevenellen Biobased Agriculture

De afgelopen maanden leek het alsof industrieterrein Zevenellen Biobased Agriculture in een winterslaap was gedommeld. Schijn bedriegt echter, want er is hard gewerkt aan het testen en onderzoeken van de bodem en de ondergrondse infrastructuur. Met één duidelijk doel: Zevenellen Biobased Agriculture bouwrijp maken voor de toekomst.
Lees meer >

Nieuwe ketens vormen de schakel richting nieuw succes

De regionale agribusiness behoort tot de sterkste in Nederland. Dat is niet toevallig. We hebben een unieke positie doordat bijna alle schakels in de agribusiness sterk vertegenwoordigd zijn. En niet alleen hooggekwalificeerde spelers in de directe keten (boer, handel, verwerking en afzet) maar ook clusterpartijen zoals kennisinstellingen, maakindustrie en logistiek. Juist de combinatie van bedrijvigheid zorgt ervoor dat we voorop lopen in product- en procesinnovaties, we wereldwijd de hoogste opbrengsten hebben per hectare en dat in de Keyportregio 20% van de regionale Bruto Toegevoegde Waarde uit de agribusiness komt.
Lees meer >

Omwonenden Zevenellen bezoeken mestbewerkingsfabriek Merensteyn

‘Het bezoek heeft ons positief verrast”   Onlangs heeft een groep omwonenden een bezoek gebracht aan biobased mestbewerkingsinstallatie Merensteyn in Ysselsteyn. Bijna 30 omwonenden hadden zich aangemeld voor de ‘studiereis’. De motivatie van de omwonenden was eenduidig: wij willen zien wat in onze achtertuin gebouwd wordt. Het bezoek past in de ‘ontdekkingstocht’ die Zevenellen organiseert om betrokkenen te informeren over de inrichtingsplannen van het bedrijventerrein. Eerder deze maand reisde Zevenellen met raads- en commissieleden van de gemeente Leudal naar Ysselsteyn.
Lees meer >

Geïnteresseerd in een Bezoek aan de biobased mestbewerkingsinstallatie Merensteyn in Ysselsteyn?

Hoe werkt dat nou? Bekijk een mestbewerkingsinstallatie in de praktijk Sinds industrieterrein Zevenellen heeft aangegeven te gaan voor biobased agriculture heeft een aantal ondernemers zich gemeld. Een groep varkenshouders heeft aangegeven een mestbewerkingsinstallatie te willen openen.
Lees meer >

Zevenellen samen met delegatie gemeente Leudal op bezoek bij mestbewerkingsfabriek Merensteyn

Onlangs bezocht een delegatie met onder meer raads- en commissieleden van de gemeente Leudal de biobased mestbewerkingsinstallatie Merensteyn in Ysselsteyn. In het gezelschap bevonden zich ook vertegenwoordigers van Zevenellen en zeven varkenshouders. De varkenshouders willen op Biobased Agriculture Zevenellen een mestbewerkingsfabriek realiseren naar het model van Merensteyn. Het bezoek aan Merensteyn past in de ‘ontdekkingstocht’ die Zevenellen organiseert om betrokkenen te informeren over de inrichtingsplannen van het bedrijventerrein.  
Lees meer >