Nieuws

Persbericht: Start sloop twee tanks op Zevenellen te Buggenum

          De volgende stap in de ontwikkeling van bedrijventerrein voor biobased agriculture Komende week starten de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de twee grote tanks op het terrein van Zevenellen Centre of Biobased Agriculture. Deze beide tanks zijn al jaren gezichtsbepalende elementen in het landschap van de voormalige Maascentrale in Buggenum.
Lees meer >

Artikel De Limburger: Opslagtanks verdwijnen

                      Door Remco Koumans  Sloop is aanstaan- de voor de twee oude opslagtanks op bedrijventerrein Zevenellen in Haelen. Ontwikkelingsmaatschappij OML wil slagen maken met het terrein en de afbraak van de tanks moet dat symboliseren.
Lees meer >

Plaatsing van een toeganspoort op de Berikstraat

Zevenellen Biobased Agriculture is zichtbaar in ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is dat er wegens veiligheidsredenen een toegangspoort op de Berikstraat geplaatst gaat worden. De plaatsing zal gebeuren op 5 december aanstaande, de werkzaamheden zijn in een dag afgerond.  
Lees meer >

Milieu-effectanalyse uitkomsten

In hoeverre gaan inwoners die in de omgeving van het bedrijventerrein Zevenellen wonen hinder ondervinden van de bedrijvigheid op Zevenellen? Onderzoeksbureau Kragten is in opdracht van de gemeente aan de slag gegaan met deze vraag en is een milieueffectenanalyse opgestart. In dit onderzoek kijkt men naar geluid, lucht en geur. Dit zijn de zogenoemde milieuaspecten en per aspect wordt de meest extreme situatie inzichtelijk gemaakt met een gezondheidseffectscreening (GES). De GES beoordeelt de situatie op basis van acht klassen: van zeer goed tot zeer onvoldoende.  
Lees meer >

Informatieavond Milieueffectanalyse Zevenellen in de Roffert

Dinsdag 17 oktober heeft de gemeente Leudal een informatieavond georganiseerd. Inwoners zijn tijdens deze avond ingelicht over de conclusies van de milieueffectanalyse. De ruim 70 bezoekers zien Bart Pastoor (dagvoorzitter) de avond openen en na zijn aftrap is het woord aan de inhoudsdeskundigen wethouder Piet Verlinden en Olaf Beckers van bureau Kragten.
Lees meer >

Explosievenonderzoek terrein Zevenellen Spannend? Zeker. Gevaarlijk. Nee.

Begin november start REASeuro Explosieven Experts met een explosievenonderzoek op bedrijventerrein Zevenellen. We bellen met Stefan Zomers, projectleider bij het bedrijf, en vragen hem wat we de komende tijd mogen verwachten op het terrein.
Lees meer >

Resultaten milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen bekend

Op 17 oktober 2017 hield de gemeente Leudal een informatiebijeenkomst over de milieueffectanalyse (MEA) die voor bedrijventerrein Zevenellen is uitgevoerd. In gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum zijn de resultaten van dit onderzoek met omwonenden, grondeigenaren, ondernemers, politici en belanghebbenden gedeeld en toegelicht.    
Lees meer >

Informatieavond resultaten milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen

Op 17 oktober 2017 vindt een informatiebijeenkomst plaats in gemeenschapshuis De Roffert, Berikstraat 11a in Buggenum. Deze bijeenkomst is georganiseerd door gemeente Leudal en gaat over de milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen. U bent van harte welkom.  
Lees meer >

Eerste resultaten bodemonderzoek 

Begin februari is GEONIUS gestart met een bodemonderzoek, waar inmiddels de eerste resultaten van bekend zijn. Mario Jetten, projectmanager OML, licht de resultaten toe. “GEONIUS heeft de grond milieu- en civieltechnisch onderzocht op toepasbaarheid. Zij hebben gekeken naar de mate van vervuiling en de geschiktheid voor bouwen.”
Lees meer >

Koelwaterafvoerkanalen aangekocht 

OML Zevenellen B.V. heeft begin 2017 de voormalige koelwaterafvoerkanalen van NUON Power Buggenum B.V. gekocht. Twee kanalen bevinden zich ten zuiden van de spoorlijn. OML wil deze koelwaterafvoerkanalen inzetten voor infiltratie/buffervoorziening voor Zevenellen, the centre of Biobased Agriculture. Bij de aankoop diende het kanaal ten noorden van de spoorlijn ook te worden verworven. Dit kanaal wil OML inzetten voor natuurontwikkeling of andere ontwikkelingen die de omgeving ondersteunen, eventueel in combinatie met de dijkverzwaring door Waterschap Limburg.
Lees meer >