Visie en missie

De herontwikkeling van Zevenellen Biobased Agriculture is een initiatief van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg.

Visie

Innovatie, economische kansen, de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, energiezekerheid en de lokale economie worden steeds belangrijkere pijlers in onze maatschappij. Evenals het verminderen van broeikasgassen. Dit beidt kansen voor Zevenellen om zich te focussen op de biobased agriculture sector en dan met name op:

  • Het omzetten van restproducten uit de agri- en foodsector tot halffabrikaat of grondstof voor andere industrie;
  • Het faciliteren van nieuwe businessmodellen in de agribusiness;
  • Teelt van nieuwe gewassen (als gevolg van klimaatverandering);
  • Het gebied van duurzame energie;
  • Ruimte geven aan nieuwe validatiemogelijkheden.
     

Missie

Zevenellen Biobased Agriculture is een locatie waar (agrarisch gerelateerde) ondernemers met een duurzame ambitie een locatie vinden voor innovatie/validatie, experimenteren en door-ontwikkelen, alsook productie van grondstoffen en energie.
Er ontstaat onder andere samenwerking door op het terrein gevestigde ondernemers met de omgeving, alsook samenwerking met instanties en ondernemers zowel binnen als buiten de regio Midden-Limburg, ondersteund door de deskundige organisatie die meedenkt, faciliteert en partijen verbindt.

 

Zevenellen 2020-2050

Verschillende partijen zullen (elkaars) reststromen verwaarden op Zevenellen. Om deze verschillende partijen te verbinden aan één partij met een regisserende rol: Ontwikkelilngsmaatschappij Midden-Limburg (OML).
Zij waarborgt dat alle partijen, zoals ondernemers, maar ook gemeenten en omwonenden, worden gehoord, geholpen en begeleid naar de juiste (loket) partners