Wat is Biobased Agriculture

In het kort: het maken van producten met behulp van biomassa (organisch materiaal) of (rest)stromen die niet bedoeld zijn als voedsel. Producten gemaakt op basis van duurzaam en groen denken. Een alternatief voor producten op basis van fossiele brandstoffen.

Biobased economie

De biobased economie draait op biomassa in plaats van fossiele grondstoffen. De basis van de biobased economie is biomassa; “Groene” (rest)stromen. De nieuwe grondstoffen voor de toekomst. Hiermee kan een innovatieve ondernemer onder andere afbreekbare kunststoffen, chemicaliën vervangers, coatings, cosmetica en zelfs medicijnen maken.

De Agro-Link

Vrijwel alle beschikbare biomassa heeft een directe link met de agro-industrie. Denk aan plantenresten, snoeiafval, gras, groente- en fruitafval maar ook nutriënten uit meststoffen. Agro aan de basis voor een hele nieuwe generatie producten.   

 

 

 

Biobased Economy in Nederland

 

 

 

Biobased Agriculture

De Agribusiness is goed voor een totale bruto toegevoegde waarde van 1,3 miljard euro binnen de regio. Dit betekent dat 20% van alle economische activiteiten agrarisch of agrarisch gerelateerd zijn. Voor de werkgelegenheid betekent dit dat 15% van de beroepsbevolking werkzaam is in de agribusiness; Dat impliceert dat 15.500 banen agrarisch of agrarisch gerelateerd zijn.

De ontwikkeling van nieuwe landbouwactiviteiten en technieken moet de continuïteit van bestaande bedrijven verhogen en nieuwe bedrijvigheid  stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • innovatieve akker- en tuinbouw met de meest geavanceerde technieken,
  • nieuwe veldgroenten die passen in nieuwe klimatologisch omstandigheden,
  • algenkweek voor biomassa en ‘special  products’ voor farmacie, cosmetica, chemie,
  • vis- en insectenteelt

Zevenellen Biobased Agriculture is een bedrijventerrein waar reststromen en energiestromen vanuit de agri- en foodsector samenkomen t.b.v. de agrarische gerelateerde industrie. Een industriepark waar agri- en voedselreststromen van de Midden-Limburgse land- en tuinbouw worden opgewaardeerd. Dit tot energie grondstoffen of halffabricaten voor de procesindustrie en tot energie.

Men gaat ervan uit dat er in en in de ruime omgeving van Zevenellen nieuwe banen ontstaan. Naast de creatie van nieuwe duurzame banen in de land- en tuinbouwsector richt Zevenellen Biobased Agriculture zich op de versterking van de huidige regionale land- en tuinbouw.

 

 

Op Zevenellen komt Biobased Agriculture 2.0 tot bloei 

Bij ‘reguliere’ Biobased Agriculture denken we voornamelijk aan het gebruik van groene grondstoffen. Je kunt dan denken aan grondstoffen afkomstig van beheerste teelt, bijproduct van intensieve agrarische activiteit of zelfs reststroom van een verwerkingsproces. Maar in onze ogen heeft Biobased Agriculuture veel meer te bieden. We gaan het laten zien op Zevenellen.

Wat willen we als eerste gaan doen?

We gaan starten met intensieve proefvelden waarop we gewassen telen die veelvoud aan verschillende grondstoffen bieden. Denk aan vezels van olifantengras voor papierindustrie, eiwitten of andere nutriënten uit gras als nieuwe biobased grondstof. Maar ook kort omloophout voor een groene bufferzone en als nuttige grondstof (vezels en houtstof etc.)

Algen, vis en insecten

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van de algenteelt. het is bekend dat algenteelt veel potentieel heeft, bovendien past het uitstekend in ons gedachtegoed. De algen kunnen worden geteeld op de waterige reststromen en de opbrengst is een mooie grondstof voor veevoeder, maar in de toekomst zijn algen ook geschikt voor food en pharma doeleinden. Naast algen bekijken we ook nieuwe eiwitbronnen zoals visteelt, insectenteelt. Bovendien zetten we in op keten denken. De reststroom van het ene bedrijf is mogelijk de grondstof van het andere bedrijf. Dat geldt ook het samen gebruiken van energie, water en warmte. Keten denken is essentieel als we willen komen tot een duurzamere biobasedwereld.