Waarom Biobased Agriculture

Consumenten en vooruitstrevende bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de duurzaamheid. Biobased producten spelen een essentiële rol in een duurzame samenleving. Stel voor: bedrijven willen alleen nog maar gerecycled of biobased plastic gebruiken. Of een chemische grondstof vervangen door een biobased grondstof.

De stijgende vraag vanuit deze bedrijven zorgt dat ook chemische bedrijven in de toeleveringsketen van deze consumentenproducten zich genoodzaakt zien om zich met deze innovatie bezig te houden.

Kansen

Biomassa speelt een steeds grotere rol in onze economie. Het biedt veel kansen voor het innovatieve bedrijfsleven.

De regio Keyport 2020 staat bekend als een innovatieve regio op het gebied van de maak- & agro-industrie. Hier werken diverse bedrijven, onderwijs en overheid samen aan innovatieve ideeën voor een nieuwe duurzame economie.

Zevenellen Biobased Agriculture gaat dankzij haar flexibiliteit, innovatiekracht en ondernemerschap in de biobased economie een aanjagende rol spelen. De uitstekende centrale ligging, landbouwkennis, goede logistiek en vooraanstaande chemische sector in de regio stimuleren de Nederlandse biobased economie.

Beweeg nú van een ‘fossiele’ naar een ‘biobased’ economie. Doe mee met deze maatschappelijke en economische ontwikkeling.